Něco ke čtení

Dům o tisíci patrech (1929) je autorovým prvním románem, a to velmi zdařilým a na svou dobu brilantně zkonstruovaným.