Něco ke čtení

Republika Giléad vznikla z bortícího se odkazu americké společnosti, potýkající se s demografickou krizí a prudkým poklesem porodnosti. Zdá se, že “znárodnění lůna”, bez ohledu na to, co takový čin přinese jednotlivci, je nevyhnutelným krokem k odvrácení blížícího se kolapsu. Koneckonců, v té teď už světelné roky vzdálené době, kdy ženy byly svobodnými bytostmi s přístupem k vlastnímu bankovnímu účtu, musely zároveň čelit mnoha nebezpečím, která jim jejich svoboda přinášela.