Něco ke čtení

Novela O myších a lidech (Of Mice and Men, 1937) vypráví příběh dvou nerozlučných přátel, Lennieho a George. Oba se společně protloukají životem od ranče k ranči a tvrdě dřou. Lennie je prosťáček a velký dobrák, který však rozumu příliš nepobral. George se o něj stará, dává na něj pozor a pomáhá mu.