Něco ke čtení

Bram Stoker: Dracula

Román Dracula (1897) je klasickým dílem literárního vampyrismu, inspirovaného gotickým románem a hrůzostrašnými povídkami. Zachycuje podivné události a příhody formou deníkových zápisků, které hlavní hrdinové příběhu postupně spojují jako korále na niti.

Prvním průvodcem čtenáře se stává Jonathan Harker, mladý a nadějný advokát, který je vyslán do Transylvánie, aby s hrabětem Draculou domluvil detaily koupě londýnského sídla. Jonathan přijíždí na zámek a je mile překvapen pohostinností hraběte. Později se stává svědkem mnoha zvláštních jevů, které v něm vzbuzují strach — s úlekem zjišťuje, že se stal zajatcem na temném zámku Dracula. Z jeho zápisků se dozvídáme, jak velký strach prožíval během svého pobytu, jak jej udivilo, že na zámku nejsou žádná zrcadla a konečně i to, jak hraběte napadl a v záchvatu šílenství uprchl ze zámku.

Jonathanova snoubenka Mina se zatím v Londýně strachuje o jeho zdraví, a když obdrží dopis z transylvánské nemocnice, rozjíždí se za svým milým, kterého nalézá oslabeného prudkým zánětem mozkových blan. Musí přísahat, že jeho deníku se v životě nedotkne — Jonathan si stále není jist, zdali se mu všechno jen nezdálo.

Její přítelkyně Lucy se mezitím šťastně vdá za Arthura Holmwooda, odmítá nabídky doktora Johna Sewarda a Texasana Quinceyho Morrise, kteří mají v příběhu sehrát ještě velmi výraznou roli. Právě v těchto chvílích hrabě Dracula, uzavřen v bedně na palubě lodi, dosáhl břehů Anglie. S sebou přiváží bedny s hlínou z Transylvánie, kterou potřebuje k odpočinku.

Při jeho příjezdu se ve městě začínají dít divné věci a Lucy začíná chřadnout. Doktor Seward si s nemocnou, která vykazuje příznaky chudokrevnosti, neví rady, a z Nizozemí povolává svého dávného přítele a učitele van Helsinga. Ten však přichází pozdě a s hrůzou zjišťuje, že Lucy se stala obětí hraběte Draculy. Stává se z ní Nemrtvá, navždy uvězněná v mrtvém těle a předurčená k nekonečnému životu, který sílí z krve živých lidí.

Van Helsing si pročítá všechny zápisky a deníkové záznamy a ještě více se utvrzuje v přesvědčení, že je třeba hraběte zabít. Spolu se svými přáteli Johnem, Quinceym, Arthurem, Jonathanem a Minou vypracují plán, který světa navždy zbaví toho netvora z pomezí dvou světů. Hrabě však nečekaně napadne paní Minu a vpraví ji trochu své krve do žil, aby nad ní získal moc a později ji mohl povolat k sobě.

Naši hrdinové jsou nyní nuceni bleskově jednat a nepromrhají jediný okamžik — postupně zničí všechny skrýše, které si Dracula v Londýně vybudoval. Ten prchá zpět do rodné Transylvánie, aby — jako už mnohokrát předtím — načerpal nové síly pro svůj nekonečný boj. Hrdinové krvavého příběhu jsou mu neustále v patách a dostihnou ho dříve, než dosáhne svého útočiště. Srdce mu probodnou dřevěným kůlem a hlavu oddělí od těla. Hrabě se rozplyne v prach, bohužel je však při potyčce s Cikány a Slováky zabit Quincey Morris.

Autor čtenáři chronologicky řazenými deníkovými zápisky postupně poodhaluje hrůzné události a skutečnosti, které se v naproté tichosti a bez vědomí veřejnosti odehrávaly v Londýně. Zároveň čtenáři poskytuje několik různých pohledů na celý příběh a umožňuje mu nahlédnout do niterných úvah jednotlivých postav.