Něco ke čtení

David Herbert Lawrence: Milenec lady Chatterleyové

Román Milenec Lady Chatterleyové (Lady Chatterley’s Lover, 1928) byl ve Velké Británii vydán až roku 1960, tedy 32 let po jeho napsání. I tak byla kniha málem zakázána jako pornografické dílo.

Děj knihy se odehrává na venkovském sídle Wragby ve střední Anglii, kam se po 1. světové válce vrací ochrnutý sir Clifford Chatterley, aby zde strávil zbytek se svou chotí Constance. Oba jsou naprosto rozdílní: zatímco Cliiford žije životem spirituálním a duševním, Connie má ráda fyzickou schránku, touhu, vášeň a sex. Není tedy divu, že to, co jí Clifford kvůli svému zranění už nemůže dopřát, hledá u někoho jiného.

Jejím milencem se na krátkou dobu stává epizodní postava rozervaného spisovatele Michaelise. Pravé uspokojení se jí však dostane až od Olivera Mellorse, hajného na Wragby. Je prototypem muže, kterého Connie hledala celý život — je silný, krásný, nebojácný, impulsivní a upřímný.

Lidé city předstírají, ale vlastně necítí nic. Pokládají to nejspíš za romantické.

V hájovně s ním tráví každou volnou chvíli, zatímco o Clifforda se stará paní Boltonová, starší ošetřovatelka z blízké vsi. Avšak i mezi ní a sirem Chatterleyem dojde k jistému porozumění: z něj se stává zase malý chlapec, který ji chce hladit a objímat, ona zastává roli ochránkyně, ačkoliv se jí celá vyšší třída hnusí. Miluje ho a zároveň nenávidí, svým zvláštním způsobem.

Connie se během pobytu v Benátkách definitivně rozhodne opustit manžela a utéct s Mellorsem. Po hádce s Cliffordem, který se s ní nechce dát rozvést, utíká s Mellorsem začít nový život.

Celý příběh se odehrává na pozadí přerodu anglické společnosti, která začíná chápat důležitost nerostných surovin. Probouzí se i pracující třída, ovlivněna myšlenkami bolševismu a sovětů. Sir Chatterley a jeho přátelé-šlechtici jsou posledními kameny starého řádu, který se snaží uchránit za každou cenu. Naopak Connie s Mellorsem nedokáží pochopit jakousi zaslepenost šlechty.

Kvůli otevřenosti sexuálních scén musel Lawrence knihu 3x přepracovat, aby ji nakonec vydal ve Florencii, kde anglickému textu nikdo nerozuměl. I po více než 30 letech od svého vzniku však kniha nebyla přijata společností a byla málem zakázána. Přesto v ní lze, vedle velmi živočišných sexuálních scén a otevřených rozhovorů Mellorse a Connie, najít také zajímavý pohled do tehdejší společnosti.