Něco ke čtení

Ernest Hemingway: Komu zvoní hrana

Komu zvoní hrana (For Whom The Bell Tolls, 1940) popisuje poslední tři dny a tři noci amerického partyzána Roberta Jordana, stojícího na straně republiky. Společně se španělskými spolubojovníky má vyhodit most, aby zabránili fašistům dopravit posily na druhý břeh řeky.

Robert se seznámí s Marií, která byla znásilněna fašistickými vojáky, a okamžitě se do ní zamiluje. Vědomi si krátkého času, který mají k dispozici, prožívají svou lásku naplno, ač se na to zprvu ostatní Španělé dívají nedůvěřivě. Robert si je však získá svou rozhodností a odvahou, svou ochotou bojovat s nimi za dobrou věc.

Robert prožívá celý svůj život během těch tří dnů a tří nocí, žije jen přítomností. Ačkoliv Marii líčí i jejich společnou budoucnost v Madridu, dobře si uvědomuje, že jeho život spěje ke konci. Jediným okamžikem jeho života je “teď”. Když se tedy v závěru románu ocitá sám s poraněnou nohou proti nepřátelské kavalerii, je smířen se svým osudem a klidně zamíří samopal na velícího důstojníka.