Něco ke čtení

Paulo Coelho: Alchymista

Alchymista (O Alquimista, 1988) vypráví příběh Santiaga, mladého pastevce žijícího ve Španělsku. Jeho život je úzce spjat se stádem ovcí, o které se stará — ony jsou na něm závislé, on na nich také. Jedné noci se mu dvakrát stejný sen — o egyptských pyramidách — a chlapec se rozhodne naplnit svůj Osobní příběh. Své stádo nechá starci, který mu vysvětlí podstatu Osobního příběhu, a odpluje do Egypta. Na své pouti k pyramidám potká mnoho zajímavých a zvláštních postav, mezi všemi však vyčnívá Alchymista — muž, který Santiagovi slíbí pomoc při cestě za naplněním Osobního příběhu. Naučí chlapce mnoha věcem a donutí ho se pořádně dívat kolem sebe, vnímat poušť, vítr, slunce.

Santiago svůj poklad najde, vlastně hned dvakrát. Jeden má podobu zlata a drahých kamenů, a ten druhý… je podle mě daleko krásnější.

Coelho je skvělý vypravěč. Je pečlivý, ale není nudný, je zádumčivý, ale nepoučuje. A také tajemný. To je to správné pojmenování pro autora i jeho román. Mystické dílo o životě a jeho smyslu, o lásce a snech. O tom, že každý má svůj Osobní příběh. Alchymistu bych mohl s trochou nadsázky označit jako malého Velkého prince, neb se svou atmosférou silně blíží dílu de Saint-Exupéryho. A takovou atmosféru mám opravdu velmi rád.