Něco ke čtení

William Shakespeare: Romeo a Julie

Romeo a Julie (Romeo and Juliet, 1595) vypráví příběh dvou znepřátelených šlechtických rodů z Verony — Kapuletů a Monteků. I přes jejich nenávist se Romeo z Monteků zamiluje do Julie, která jeho lásku opětuje. Tajně je oddá bratr Vavřinec, v den svatby však Romeo probodne Tybalta, synovce paní Kapuletové, a musí prchnout do nedaleké Mantovy. Julie si může pro svého milého oči vyplakat, a její otec se proto rozhodne oženit ji s Parisem, příbuzným vévody. Když Julie zví tuto špatnou zprávu, požádá bratra Vavřince o pomoc. Ten jí nabídne lék, který ji na 42 hodin uspí, aby se později probrala v hrobce s Romeem po svém boku.

Zatímco rod Kapuletů truchlí, bratr Baltazar spraví Romea o smrti Julie. Romeo už nemá proč žít, a tak se potají vydá do Verony ke hrobce Juliině, aby spočinul po jejím boku. Vypije jed, který mu prodal lékárník a umírá. Julie procitne z mrtvolného spánku, když však uvidí svého milého nehybného, sama se probodne dýkou. Smrt mladých milenců nakonec usmíří oba rody.

Romeo a Julie ztělesňují ideál renesančního člověka, který už se nebojí Boha, ale bere svůj osud do vlastních rukou. Sami bojují se starým světem za právo určit si svou vlastní osud a cestu, kterou se vydají, za právo na lásku. V obou hrdinech se snoubí rozum a cit, odvaha a samostatnost. Oba však chápou, že proti nim stojí všechny postavy hry, kromě hodného bratra Vavřince, jenž jejich lásce požehná. Shakespeare však i doprostřed lidské tragedie staví záblesky nespoutaného humoru či grotesky, ať už v podobě chůvy či v postavách znesvářených Monteků a Kapuletů, v situacích jinak velmi vážných.

Benvolio: Při mé hlavě! Kapuleti! Merkucio: Při mé patě! To je toho! Tybalt: Jen těsně za mnou! Promluvím s nimi. Smím prosit na slovíčko? Dobrý den. Merkucio: Jen na slovíčko? Přidejte něco. Nemohlo by to být slovíčko a rána?