Něco ke čtení

Demian (Demian — Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend, 1919) je tzv. vzdělávacím románem, tedy dílem, které se zaměřuje na psychologický a duchovní vývoj hlavního hrdiny. Emil Sinclair je na začátku vyprávění jedenáctiletý chlapec, syn spořádaných a dobře finančně situovaných rodičů. Už od útlého mládí si je však vědom rozdílnosti světů, která je přítomna i v jejich domě.