Něco ke čtení

Demian (Demian — Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend, 1919) je tzv. vzdělávacím románem, tedy dílem, které se zaměřuje na psychologický a duchovní vývoj hlavního hrdiny. Emil Sinclair je na začátku vyprávění jedenáctiletý chlapec, syn spořádaných a dobře finančně situovaných rodičů. Už od útlého mládí si je však vědom rozdílnosti světů, která je přítomna i v jejich domě.

Klaus Mann: Mefisto

Děj románu Mefisto (Mephisto: Roman einer Karriere, 1936) se odehrává v době zanikající výmarské republiky a mapuje sílící vliv nacistů v Německu. Hendrik Höfgen je provinčním hercem v Hamburském uměleckém divadle (HUD). Trochu povýšený, popudlivý, prchlivý, zatvrzelý komunista a tajný otrok černé princezny Tebab, bez níž nemůže žít, která jej učí tanci a ponižuje ho. Spolu s Hendrikem se v HUD setkáváme s celou řadou postav nejrůznějších názorů a smýšlení, které dohromady tvoří velmi zvláštní společnost.