Něco ke čtení

William Shakespeare: Král Lear

Stárnoucí král se rozhodne rozdělit svou moc i majetek mezi své tři dcery Goneril, Regan a Kordelii. Zatímco první dvě v touze získat co nejvíc z královského majetku vychvalují otce do nebes a dávají mu okázale najevo svou lásku, Kordelie mlčí. Její mlčení, nejvyšší projev lásky k otci, však krále rozlítí tak, že se jí zřekne, prokleje ji a francouzskému králi ji přenechá bez sebemenšího věna. Hrabě z Kentu, protestující proti králově chování, je vyhnán ze země. Zbylé dvě dcery, Goneril s vévodou z Albany a Regan s vévodou z Cornwallu, si tak rozdělí veškerý majetek.

Paralelně s příběhem krále a jeho dcer Shakespeare rozehrává příběh hraběte Glostra a jeho dvou synů, Edgara a nemanželského Edmunda. Lstivý Edmund touží po moci a majetku svého otce, neváhá před ním proto obvinit Edgara z plánování jeho vraždy. Úskoky se mu podaří Edgara vyhnat, a ten, převlečený za žebráka, utíká do lesů.

Zde potkává Leara, kterého mezitím lakomé dcery vyhnaly ze svých sídel, a on, skoro šílený, v doprovodu svého šaška a Caia (převlečený věrný Kent) bloudí za bouře po okolních pláních. Na pokraji sil mu úkryt nabízí věrný Glostr, který i přes rozkazy králových dcer vyrazil starci na pomoc. Edmund využije nepřítomnosti svého otce, obviní ho ze spolupráce s Francií. Glostrovi hrabě z Cornwallu vydloubne obě oči a nechá ho osudu.

Caius vyráží s králem do Doveru, kde se na naléhání Kordelie vylodila francouzská armáda, aby starému panovníkovi pomohla.

Strhne se bitva, v níž britská armáda pod vedením Edmunda vyhraje. Kordelie i Lear padnou do zajetí. Na scéně se zjevuje Edgar, který obviní Edmunda z hanebností, jichž se dopustil, a vyzve ho na souboj. Edmund v souboji padne, Edgar s Albanym však již nestihnou zachránit Kordelii a Leara, kteří umírají na příkaz Edmundův. Regan s Goneril, jež se obě zapletly s Edmundem, se ze žárlivosti připraví o život.