Něco ke čtení

Vévodkyně z Amalfi (The Duchess of Malfi, poprvé uvedena 1614) je tragedie o pěti dějstvích. Vévodkyně nedávno ovdověla a v zájmu jejích bratří, vévody Ferdinanda a kardinála, je, aby se už znovu nevdala. Aby měli nejen její milostný život pod dohledem, najmou si bývalého galejníka Daniela Bosolu, který už pro kardinála kdysi vraždil, aby vévodkyni špehoval.Vévodkyně přesto potají pojme za manžela svého majordoma Antonia Bolognu a porodí mu tři děti.

William Shakespeare: Král Lear

Stárnoucí král se rozhodne rozdělit svou moc i majetek mezi své tři dcery Goneril, Regan a Kordelii. Zatímco první dvě v touze získat co nejvíc z královského majetku vychvalují otce do nebes a dávají mu okázale najevo svou lásku, Kordelie mlčí. Její mlčení, nejvyšší projev lásky k otci, však krále rozlítí tak, že se jí zřekne, prokleje ji a francouzskému králi ji přenechá bez sebemenšího věna. Hrabě z Kentu, protestující proti králově chování, je vyhnán ze země. Zbylé dvě dcery, Goneril s vévodou z Albany a Regan s vévodou z Cornwallu, si tak rozdělí veškerý majetek.

William Shakespeare: MacBeth

MacBeth, jeden ze skotských thénů a nejvěrnější vojevůdce krále Duncana, porazí nespokojené skotské pány podporované norským králem. Na konci bitvy je zajat thén z Cawdoru, jehož titul MacBeth za svou odvahu obdrží. Přesně tak, jak mu na cestě z bojiště předpověděly tři čarodějnice. MacBeth tak uvěří i jejich druhé věštbě, že se brzy stane králem. Vidina královské koruny je tak lákavá, že MacBeth dokonce přemýšlí o zavraždění Duncana.