Něco ke čtení

William Shakespeare: MacBeth

MacBeth, jeden ze skotských thénů a nejvěrnější vojevůdce krále Duncana, porazí nespokojené skotské pány podporované norským králem. Na konci bitvy je zajat thén z Cawdoru, jehož titul MacBeth za svou odvahu obdrží. Přesně tak, jak mu na cestě z bojiště předpověděly tři čarodějnice. MacBeth tak uvěří i jejich druhé věštbě, že se brzy stane králem. Vidina královské koruny je tak lákavá, že MacBeth dokonce přemýšlí o zavraždění Duncana.

Duncan jako následovníka trůnu jmenuje svého syna Malcolma, MacBethovi přislíbí návštěvu na jeho sídle. MacBeth tuto radostnou zprávu (i věštbu čarodějnic) sdělí Lady MacBeth, která má před jeho příjezdem dost času přemýšlet o úkladné vraždě.

Králově stráži Lady MacBeth přimíchá do pití prášek na spaní, MacBeth pak zabije krále, přičemž si okamžitě uvědomí, čeho se dopustil. To už na brány sídla buší dva skotští thénové, které k sobě král povolal na brzkou ranní návštěvu. Objeví mrtvého krále, chvíli poté přibíhá MacBeth a oznamuje jim, že zabil domnělé vrahy — spící stráže.

Královi synové ze sídla uprchnou, v obavách o své životy. To na ně však vrhne stín podezření a MacBethovi pomůže na trůn. Nedlouho poté MacBeth uspořádá hostinu, kam pozve i svého přítele Banqua, který byl přítomen věštbě čarodějnic. Ten MacBetha podezřívá z úkladné vraždy, a tak i jej nechá MacBeth zavraždit (čarodějnice předpověděly, že “Krále zplodíš, třebas nebudeš králem.”). Banquův syn Fleance však uprchne. O pouze částečném úspěchu vrahů se král dozvídá na začátku hostiny, načež začne chovat velmi podivně, dokonce před sebou vidí ducha Banqua.

MacBeth znovu vyhledá čarodějnice, které mu sdělí, že nikdo “z ženy zrozený” mu nemůže ublížit. Varují jej před MacDuffem. MacBetha zároveň uklidní, že dunsinanský hrad bude dobyt, teprve až se dá do pohybu birnamský les. Jaká hloupost!

MacDuff mezitím uprchl do Anglie. MacBeth nechá zavraždit celou jeho rodinu. Lady MacBeth je náměsíčná a po nocích jí před očima běhají hrůzné výjevy Duncanovy vraždy.

Od MacBetha se nakonec většina vojáků odvrátí, on však stále věří tomu, že nemůže být poražen. Birnamský les — vojáci maskovaní větvemi — se však skutečně dá do pohybu. Lady MacBeth spáchá sebevraždu. MacDuff, který přišel na svět císařským řezem, MacBetha zabije, a Malcolm je korunován skotským králem.