Něco ke čtení

Stárnoucí král se rozhodne rozdělit svou moc i majetek mezi své tři dcery Goneril, Regan a Kordelii. Zatímco první dvě v touze získat co nejvíc z královského majetku vychvalují otce do nebes a dávají mu okázale najevo svou lásku, Kordelie mlčí. Její mlčení, nejvyšší projev lásky k otci, však krále rozlítí tak, že se jí zřekne, prokleje ji a francouzskému králi ji přenechá bez sebemenšího věna. Hrabě z Kentu, protestující proti králově chování, je vyhnán ze země. Zbylé dvě dcery, Goneril s vévodou z Albany a Regan s vévodou z Cornwallu, si tak rozdělí veškerý majetek.

William Shakespeare: MacBeth

MacBeth, jeden ze skotských thénů a nejvěrnější vojevůdce krále Duncana, porazí nespokojené skotské pány podporované norským králem. Na konci bitvy je zajat thén z Cawdoru, jehož titul MacBeth za svou odvahu obdrží. Přesně tak, jak mu na cestě z bojiště předpověděly tři čarodějnice. MacBeth tak uvěří i jejich druhé věštbě, že se brzy stane králem. Vidina královské koruny je tak lákavá, že MacBeth dokonce přemýšlí o zavraždění Duncana.

William Shakespeare: Romeo a Julie

Romeo a Julie (Romeo and Juliet, 1595) vypráví příběh dvou znepřátelených šlechtických rodů z Verony — Kapuletů a Monteků. I přes jejich nenávist se Romeo z Monteků zamiluje do Julie, která jeho lásku opětuje. Tajně je oddá bratr Vavřinec, v den svatby však Romeo probodne Tybalta, synovce paní Kapuletové, a musí prchnout do nedaleké Mantovy. Julie si může pro svého milého oči vyplakat, a její otec se proto rozhodne oženit ji s Parisem, příbuzným vévody. Když Julie zví tuto špatnou zprávu, požádá bratra Vavřince o pomoc. Ten jí nabídne lék, který ji na 42 hodin uspí, aby se později probrala v hrobce s Romeem po svém boku.